EGR-ohjelmoinnit

Pakokaasujen takaisinkierrätysventtiili eli tunnetummin EGR-venttiili on yleisesti pakosarjassa sijaitseva venttiili, jonka avulla kierrätetään osa pakokaasuista uudelleen sylintereihin. Moottori tuottaa korkealla kuormituksella typpioksidipäästöjä (NOx). EGR-venttiilin avulla lasketaan moottorin palotilojen lämpötilaa ja vähennetään typen oksidipäästöjä (NOx). EGR-venttiilin toimintaperiaate on kuitenkin ristiriitainen, koska typpioksidipäästöjä syntyy moottorin korkealla kuormituksella mutta takaisin kierrätys toimii ainostaan osakuormalla. EGR-venttiileitä on joko alipaine- tai sähköohjattuja.

EGR-venttiilin haitat:
– Moottorin karstoittuminen (imusarja, sylinterikannen imukanavat, venttiilin varret, venttiilin lautaset…)
– Sylinterien täyttöasteen huonontuminen (puhtaaseen imuilmaan seostetaan palamiskelvotonta pakokaasua)
– Seoksen hitaampi palaminen (moottorin teho huononee ja polttoaineen kulutus kasvaa)

EGR-venttilin itse ohittaminen/ns. tulppaaminen ei kannata. Nykyaikaisissa ajoneuvoissa EGR-venttiilin toimintaa valvotaan moottorinohjauksen kautta ja nämä itse tehdyt ns. tulppaukset aiheuttavat vikailmoituksen tai pahimmassa tapauksessa ajoneuvon menemisen vikatilaan.

EGR-venttiilin toimintaa voidaan moottorinohjauksen kautta rajoittaa tai se voidaan halutessa ohjelmoida pois käytöstä kokonaan. Mitään mekaanista muutosta ei tarvitse tehdä.

HUOM! Ei tieliikennekäyttöön!