Alpha N / MAF -ohjelmoinnit

Kaikki ns. nykyaikaiset autot käyttävät MAF (Mass Air Flow) eli ilmamassamittaria, jolla seurataan moottorin ilmamassan virtausta. Ilmamassamittari mittaa ilmamassan virtausta kuumalangan avulla. Kuumalanka on lämpötilan muutokseen reagoiva vastus. Ilmamassamittarilla saadaan selville kuinka paljon ilmaa on virrannut moottoriin. Jos ilmamassamittariin tulee jonkinlainen vika ottaa autosi käyttöön vikatilan, jota kutsutaan nimellä Alpha N. Jos autosi joutuu toimimaan Alpha N -tilassa ilman MAF-anturia, kaasuläpän tunnistin ei toimi oikein sekä polttoaineen ja ilman seos suhde menee pieleen. Tämä näkyy suurempana polttoaineen kulutuksena ja päästöjen kasvuna. Diagnostiikkaportin (OBD) kautta pystyy ohjelmoimaan Alpha N -järjestelmää siten, että autosi toimii täysin moitteettomasti, oli siinä MAF-anturia tai ei.

Autot, joiden moottoreita on viritetty merkittävästi tarvitsevat enemmän ilmaa mitä ilmamassamittari voi käsitellä ja usein joudutaan luopumaan muutoksien takia koko ilmamassamittarista. Pystymme ohjelmoimaan ecua toimimaan optimaalisesti ja poistamaan ilmamassamittarin kokonaan käytöstä. Voimme myös tarjota ilmamassamittarin skaalausta. Eli on kaksi tapaa, kilpa-autoihin suosittelemme Alpha N -ohjelmointia ja ”modattuihin” tieliikeenteessä oleviin autoihin suosittelemme ilmamassamittarin skaalausta.